Xét học bạ ngành Y đa khoa Đại học Nguyễn Tất Thành 2024

Xét học bạ ngành Y đa khoa Đại học Nguyễn Tất Thành đợt 4-2024 Xét học bạ ngành Y là quy trình quan trọng giúp sinh viên có thể chuyển tiếp từ trường đại học sang các trường y khoa hoặc các ngành liên quan. Trước khi quyết định xét…