You are currently viewing Đại Tạng Kinh NIKAYA – Trọn bộ 13 cuốn
5/5 - (8 bình chọn)

Đại Tạng Kinh NIKAYA (Trọn Bộ 13 Cuốn Kinh Nikaya nam truyền)

Đại Tạng Kinh NIKAYA là tạng kinh nguyên thủy của Phật giáo, không chỉ quan trọng đối với tu sĩ Nam tông nói riêng mà còn là bộ sách không thể thiếu của tu sĩ Phật giáo và những người muốn học Phật một cách căn cơ. Bộ sách với dung lượng vừa phải, những điều giảng dạy đều rất dung dị dễ hiểu nhắm vào pháp hành là chính, có lợi ích rất thiết thực và lớn lao.

Người nào đọc qua Đại Tạng Kinh NIKAYA một lần sẽ có thể phát khởi niềm tin vào giáo lý đức Phật do thấy rõ nấc thang tiến đạo được chỉ dạy một cách chi tiết tường tận. Người nào đọc một cách thích thú, đọc nhiều lần và thực hành vài điều dạy trong Tạng thì niềm tin giải thoát hiện đời sẽ được củng cố và lớn mạnh, những đau khổ của đời sống thường nhật sẽ dễ dàng đi qua.

Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA ) là những bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Ðó là những bộ kinh chứa đựng những gì Ðức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Duyên khởi, Bát chánh đạo, Vô ngã… Các nhà nghiên cứu Phật học, các Sử gia đều coi Kinh tạng Nguyên thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Ðức Phật tuyên thuyết

Trọn Bộ Đại Tạng Kinh NIKAYA tái bản lần này gồm: 13 cuốn

  • Kinh Trường Bộ: 1 cuốn
  • Kinh Trung Bộ: 2 cuốn
  • Kinh Tương Ưng Bộ: 2 cuốn
  • Kinh Tăng Chi Bộ: 2 cuốn
  • Kinh Tiểu Bộ: 6 cuốn

Thành kính tri ân HT. Thích Minh Châu, chư vị Hoà Thượng trong hội đồng biên dịch, hội đồng chứng minh và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Vậy mua kinh Nkikaya ở đâu tại TPHCM?

Mua Kinh Trường Bộ ở đâu ?

Trường bộ kinh là bộ đầu tiên của năm Bộ kinh trong Kinh tạng Phật giáo. Các bài kinh trong bộ này tương đối dài nên được gọi là Trường Bộ Kinh. Trường bộ kinh văn hệ Pali của Thượng toạ bộ bao gồm 34 bài kinh nằm trong hệ thống Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA ).

KINH TRƯỜNG BỘ - Đại Tạng Kinh NIKAYA

Mua Kinh Trung Bộ ở đâu ?

Trung bộ kinh là tuyển bộ thứ hai trong năm Bộ kinh trong Kinh tạng. Kinh này được viết bằng văn hệ Pali, bao gồm 152 kinh không dài lắm nằm trong hệ thống Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA ).

KINH TRUNG BỘ TẬP 1 - Đại Tạng Kinh NIKAYA

KINH TRUNG BỘ TẬP 2

Mua Kinh Tương Ưng Bộ ở đâu ?

Bộ kinh này là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

  • 1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
  • 2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  • 3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
  • 4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  • 5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và đánh số thứ tự từ 12 đến 16 nằm trong hệ thống Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA ).

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP 1

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP 2

Mua Kinh Tăng Chi Bộ ở đâu ?

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v… và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp nằm trong hệ thống Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA ).

KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 1

KINH TĂNG CHI BỘ TẬP 2

Mua Kinh Tiểu Bộ ở đâu ?

Là bộ thứ năm của năm Bộ kinh trong Kinh tạng (pi. sutta-piṭaka) văn hệ Pali. Kinh bao gồm 15 phần nằm trong hệ thống Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA ).

KINH TIỂU BỘ TẬP 1

KINH TIỂU BỘ TẬP 2

KINH TIỂU BỘ TẬP 3

KINH TIỂU BỘ TẬP 4

KINH TIỂU BỘ TẬP 5

KINH TIỂU BỘ TẬP 6

Thông tin đặt ấn tống Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền ( Đại Tạng Kinh NIKAYA trọn bộ 13 cuốn)

Mua Kinh Trường Bộ ở đâu ? Mua Kinh Trung Bộ ở đâu ? Mua Kinh Tương Ưng Bộ ở đâu ? Mua Kinh Tăng Chi Bộ ở đâu ? Mua Kinh Tiểu Bộ ở đâu ? Có thể liên hệ ấn tống tại shoptonghop.com hoặc tiktok IN MÀU SIÊU RẺ